ප්ලාස්ටික් කූඩ

අපි එවැනි PET, වන්නේ HDPE හා LDPE ලෙස ද්රව්ය කිහිපයක ප්ලාස්ටික් බෝතල්, බඳුනක්, කුප්පි හා සැළි ඇතුළු ප්ලාස්ටික් කූඩ විවිධ ලබා දෙයි.

12ඊළඟ> >> පිටුව 1/2
නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!